ذهن ابزار مفید یا مخرب

ذهن ابزار مفید یا مخرب؟

ذهن ابزار بسیار قدرتمندی است. اما همه می‌دانیم که ذهن ‌می‌تواند هم مخرب باشد و هم مفید. سوال اینجاست ذهن بیشتر مخرب است یا مفید؟ چه کارهایی انجام دهیم که ... ادامه مطلب
سوالی ندارید؟